Välkommen till vår nya hemsida!

Vår bostadsrättsförening består av 41 radhus och ligger intill vattentornet i Västra Kattarp, nära Rosengård och Jägersro.

VIKTIGT OM VÅR GATA!

Vi har både boende och besökare som kör alldeles för fort i vår gata, en påkörningsolycka med barn inblandat har redan skett!

Vänligen respektera hastighetsgränsen samt påtala för dina besökare om försiktighet.

Skyltar sätts upp på gatan
Trafikgruppen har beslutat att ett antal skyltar ska köpas in i
syfte att öka säkerheten på gatan. Skyltarna kommer vara av
karaktären ”lekande barn” o dyl.

Tänk även på parkeringsförbudet.

Det är Malmö kommun som äger gatan och inte vi.
Får du P böter kan inte BRF Boklok Botildenborg hjälpa dig!


Miljöhusen är inte en återvinningscentral!

Styrelsen vill uppmana alla boende att endast slänga tillåtet
avfall i miljöhusen, det vill säga papper, tidningar, plast,
metall, restavfall samt matavfall. Har man gamla
köksmaskiner, inredningsdetaljer eller annat bråte behöver
detta slängas på en återvinningscentral. Det finns två stycken i
Malmö; Spillepengen och Bunkeflo. Vänligen respektera
detta!


Inför föreningen 2års-besiktning
Styrelsen har börjat planera föreningens 2-årsbesiktning med
Boklok. Styrelsen kommer att ha ett möte och där få datum
och upplägg kring hur besiktningen kommer att gå till i
december.  Mer information om detta kommer.